Linie to podstawa, zacznij od nich!

Jednym z podstawowych narzędzi i elementów w projektowaniu graficznym jest linia. Jest ona niezbędna do wielu działań i może pełnić wiele funkcji.

Linia to początek

Dzięki niej przecież następuje dzielenie i łączenie obszarów i elementów kompozycji, umożliwia ona też tworzenie wzorów, przekazywanie treści i informacji, wywoływanie określonych emocji, wprowadzam za jej pomocą dynamikę i uskuteczniam prowadzenie wzroku odbiorcy. Już te jej funkcje sprawiają, że nie należy jej bagatelizować, ponieważ jest tym, od czego ja bardzo często zaczynam swoje projektowanie graficzne, a na pewno bez niej wiele rzeczy nie byłoby w ogóle możliwe.

Stabilizacja czy dynamizm?

Naturalnie linie mogą być różne, ja staram się korzystać z nich z głową, ale też maksymalnie wykorzystywać możliwości, jakie dają. Otóż są linie proste, łamane i krzywe, kolejny podział to linie poziome, pionowe i pochyłe, a także rzeczywiste i wyobrażone, ciągłe, przerywane i kropkowane, a także grube lub cienkie. W zależności od tego, co ma być wyrażone, jakie emocje, jaka informacja będzie przekazywana staram się wybierać różne ich rodzaje tak, aby idealnie oddawały wszystkie odczucia i wrażenia. W najprostszym rozumieniu linie proste to spokój, stabilizacja, a z kolei pochyłe są dynamiczne.

Linia pozornie może wydawać się czymś oczywistym i bez znaczenia, ale tak naprawdę to ona jest początkiem i końcem wszystkiego. Ja stawiam na jej maksymalne wykorzystanie.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s